Nasza Kasa

Nasza klasa dla bogatych

Niespłacony kredyt gotówkowy. Ugoda jest możliwa.

| Komentarze wylczone

Ryzyko finansowe związane z kredytami

Rynek produktów finansowych wiąże się z ryzykiem dla obu stron transakcji, W tym przypadku chodzi tu o pożyczkodawcę, czyli o bank lub inną instytucję finansową jak również o pożyczkobiorcę, czyli pomiot fizyczny lub prawny, który zaciąga zobowiązanie kredytowe. Ryzykiem dla kredytodawcy jest wyłożenie pewnej sumy pieniędzy, gdyż nigdy nie wiadomo jak będzie przebiegała historia spłat po stronie kredytobiorcy. Ten ostatni z kolei podejmuje ryzyko zaciągnięcia pożyczki zakładając, iż przez czas kredytowania nie wydarzy się nic, co mogłoby zakłócić harmonijność spłacania należności.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy terminarz spłat zostaje zakłócony, tutaj jednak rzeczywiste powody takiego stanu rzeczy nie są istotne. Liczy się wyłącznie stan zadłużenia, naliczanie odsetek karnych oraz wszelkie inne procedury windykacyjne.

Windykacja – sytuacja nie bez wyjścia

Dla instytucji bankowych, niespłacane drobne kredyty gotówkowe nie są rzeczywistym problemem. Kłopot w większości przypadków stanowi utrudniony kontakt z kredytobiorcą, który nie jest w stanie spłacać długu. Jednym z naturalnych odruchów związanych z takim stresem, jest unikanie kontaktu z kredytodawcą, nie odbieranie pism, nie odpowiadanie na próby połączeń telefonicznych. Natężenie prób podjęcia kontakt z klientem staje się coraz częstsze praktycznie z każdym kolejnym dniem ciszy zafundowanej ze strony dłużnika.

Jak pokazuje praktyka, klienci a właściwie dłużnicy, spadają w jeszcze większe kłopoty, gdy unikają kontaktu, dlatego warto podjąć dyskusję. Rynek finansowy zna takie rozwiązania jak np. ugoda kredytowa. Dług zastępowany jest innym zobowiązaniem, lub przesuwane są terminy spłat bez naliczania odsetek karnych i bez nakładania kolejnych wysokich opłat za pisma ponaglające.

Istnieje przynajmniej kilka firm, które specjalizują się w zawieraniu ugod z bankami. Ugoda kredytowa polega za zapłaceniu przez daną instytucję kredytu w imieniu klienta, a następnie kredytobiorca przechodzi ze swoim zadłużeniem do firmy, która udzieliła mu pomocy finansowej. Warto jednak zdawać sobie sprawę, iż taka usługa z jednej strony znacznie odsuwa groźbę zajęcia komorniczego i daje na pewien czas spokój i komfort, jednak z drugiej strony wiąże się z kolejnymi kosztami, gdyż firma finansowa narzuca swoje oprocentowanie od zobowiązania finansowego. W rezultacie jest to przecież nowy kredyt.  

Author:

Komentarze wylaczone

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.