Nasza Kasa

Nasza klasa dla bogatych

Korzystne lokaty bankowe

| Komentarze wylczone

Jednym ze sposobów pomnażania swoich środków jest powierzenie je bankowi. Wtedy swoje środki umieszcza się na lokacie, która posiada konkretne oprocentowanie będące wyznacznikiem przyszłego zysku. Lokaty bankowe to sposób inwestowania, który nie przynosi może olbrzymich zysków, tak jak choćby inwestowanie na giełdzie, ale w przeciwieństwie do inwestowania giełdowego ma jedną bardzo istotna zaletę – jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania, gdzie prawdopodobieństwo utraty środków jest niezwykle niskie. Dzieje się tak dlatego, że po pierwsze pieniądze inwestowane są głównie w mniej ryzykowane przedsięwzięcia oraz są one lokowane przez specjalistów, którzy wiedzą jak je zainwestować, aby nie stracić, a zyskać możliwie najwięcej.  Po drugie nawet w przypadku teoretycznej niewypłacalności banku, każdy, kto ulokował swoje pieniądze może liczyć na zwrot znacznej ich większości ze środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, do którego każdy bank obowiązkowo należy i tym samym jest objęty jego gwarancjami.

To jak wysoki będzie zysk z lokaty, zależy od jej oprocentowania, a te będzie różne dla różnych rodzajów lokat oraz różnic się będzie w poszczególnych bankach. Z reguły oprocentowanie to wynosi około 3 %. Jego wysokość zależy od różnych czynników, a przede wszystkim od stóp procentowych, które określa Rada Polityki Pieniężnej NBP. Na ich wysokość wpływa zaś ogólna sytuacja gospodarcza. Można więc powiedzieć, ze wysokość lokat oprocentowania lokat zależy od sytuacji gospodarczej w kraju. Jako, że sytuacja ta może się zmieniać, to też różnie może wyglądać samo oprocentowanie lokat, czyli może być mniejsze lub większe. W przypadku lokat krótkoterminowych nie ma to aż tak dużego znaczenia, ponieważ wysokość oprocentowania raczej nie powinna w tak krótkim czasie, jak na przykład 3 miesiące zmienić się znacząco, ale już na przykład w lokacie rocznej zmiany mogą mieć istotne znaczenie. Możliwe jest jednak zabezpieczenie się przed nimi i skorzystanie z lokaty o stałym oprocentowaniu, niezależnym od zmian stóp procentowych. Trzeba jednak pamiętać, że jest jeszcze druga strona medalu. Może się bowiem okazać, że sytuacja będzie na tyle korzystna, że stopy procentowe pójdą w górę. Wtedy z kolei zarobimy mniej , gdyż oprocentowanie naszej lokaty będzie niższe niż potencjalne przy lokacie o oprocentowaniu zmiennym.

W przypadku lokat terminowych ważny jest również czas ich trwania. Wyróżniamy lokaty krótkoterminowe, których czas trwania jest stosunkowo krótki, na przykład trzymiesięczny, jak i lokaty długoterminowe, na przykład roczne. Oczywiście im dłużej pieniądze będą na lokacie, tym dłużej będą one „zarabiać”, więc i zysk będzie większy. Decydując się na konkretną lokatę trzeba jednak wziąć jeszcze pod uwagę to, kiedy będziemy naszych środków potrzebować, ponieważ nie można ich wycofać przed upływem terminu lokaty bez utraty wypracowanych odsetek. Jeżeli przewidujemy, że środki będą nam potrzebne w najbliższym czasie, to warto wybrać jak najwyżej oprocentowana lokatę krótkoterminową, albo ewentualnie skorzystać z rozwiązania, jakim jest konto oszczędnościowe, z którego można wycofać środki w dowolnym momencie. Jeżeli jednak posiadamy wolne środki, to lokata bankowa da nam z reguły większe możliwości zarobku. Aby znaleźć najbardziej korzystną ofertę, warto skorzystać z dostępnych w sieci porównywarek, które zawierają najważniejsze dane o aktualnie dostępnych lokatach w różnych bankach. Dzięki temu znalezienie najbardziej odpowiedniej oferty będzie łatwiejsze. Ze szczegółami najbardziej interesującej nas oferty zapoznamy się już na stronie banku lub na miejscu, w oddziale.

Author:

Komentarze wylaczone

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.