Nasza Kasa

Nasza klasa dla bogatych

Internetowe firmy pożyczkowe - bezpieczne czy nie?

| Komentarze wylczone

W dobie kryzysu obserwuje się tendencję do nasilania aktywności sieci bezpieczeństwa przez powoływanie nowych instytucji i jednostek odpowiedzialnych za przestrzeganie regulacji i reagowanie w sytuacji. Jeśli system bankowy nie zmaga się z kryzysem wówczas organy kontrolne ograniczają swoją działalność. Jednocześnie podkreślić należy, że sieć bezpieczeństwa bankowego odgrywa istotną rolę. Formuła sieci bezpieczeństwa podlega nieustannej ewolucji. Jest to efekt zmian zachodzących w warunkach działania sektora finansowego i pojawiających się zagrożeń kryzysowych. Dotyczy to również internetowych firm pożyczkowych.

Wirtualne firmy swoją działalność finansową prowadzą na zasadach podobnych do tych, jakie obowiązują w przypadku przedsiębiorstw stacjonarnych. Poza tym wiele firm posiadających oddziały przenosi swoją działalność do sieci, upraszczając jeszcze bardziej procedury otrzymania pożyczek. Zmiany zachodzące na tym rynku dokonują się pod wpływem wielu czynników. Wśród tych o najistotniejszym znaczeniu wskazać należy: liberalizację i deregulację rynku bankowego, globalizację, czyli integrację krajowych i międzynarodowych rynków finansowych, jak również rosnącą skalę transgranicznej działalności instytucji finansowych, rozwój nowoczesnych technologii, wzrost znaczenia instrumentów rynkowych w stosunku do tradycyjnych form pośrednictwa finansowego w alokacji kredytów i transferze ryzyka, konsolidację i koncentrację, czyli rosnącą skalę aktywności instytucji finansowych oraz łączenie rożnego typu usług finansowych w jednej instytucji bankowej.

Łatwo zauważyć, że rozwój internetowych firm pożyczkowych w kontekście sieci bezpieczeństwa finansowego jest ściśle związany z czynnikami i uwarunkowaniami rozwoju systemu finansowego. Doświadczenia z obecnego kryzysu finansowego pozwalają na sformułowanie tezy, że rozwój rynku finansowego wyprzedza proces dostosowawczy sieci bezpieczeństwa finansowego do nowych warunków i wyzwań rynkowych. Zabezpieczenie systemu bankowego przez sieć powinno odbywać się na poziomie globalnym, krajowym i regionalnym. Funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa możemy rozpatrywać w ujęciu wąskim i szerokim. Szerokie ujecie oznacza całokształt instytucji i regulacji chroniących gospodarkę i społeczeństwo przez skutkami utraty płynności i niewypłacalności instytucji finansowych. Sieć bezpieczeństwa finansowego w węższym ujęciu ogranicza się do działalności i zasad współpracy między instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa systemu bankowego, czyli między bankiem centralnym, instytucjami nadzorczymi a systemami gwarantowania depozytów.

O bezpiecznym korzystaniu z firm pożyczkowych nie będących bankami decyduje kilka czynników. Pierwszym z nich jest zapoznanie się z ofertą w najdrobniejszych szczegółach. Należy poznać wszystkie szczegóły proponowanej pożyczki. Istnieją firmy, które nie cieszą się zbytnią popularnością z racji ukrywania rzeczywistego oprocentowania. Poza tym zawsze należy uważać na oszustów, w których również w tej branży nie brakuje. Bardzo dobrym wyjściem jest poszukać opinii na temat firmy w sieci. Konsumenci na różnych forach i portalach pożyczkowych dzielą się własnymi spostrzeżeniami co do usług danej firmy. Nasze podejrzenie powinny wzbudzić zwłaszcza te firmy, które oferują bardzo wysokie kwoty kredytu bez sprawdzania naszej historii kredytowej. Można się spodziewać, że gdzieś w regulaminach usług takiej firmy znajdziemy jakieś kruczki prawne lub wręcz przepisy niezgodne z obowiązującymi ustawami chroniącymi interes konsumentów.

Author:

Komentarze wylaczone

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.