Nasza Kasa

Nasza klasa dla bogatych

Jakie czynniki kształtują postawy oszczędzania?

| Komentarze wylczone

W teorii ekonomii racjonalne inwestowanie wynika z oszczędzania, a nie kredytowania, ponieważ wymusza lepsze dopasowanie warunków lokowania środków. Przy tanim kredycie i zalewie pieniądza do gospodarki struktura inwestycyjna zmienia się na bardziej spekulacyjną, a nie związaną z budowaniem prawdziwej wartości. Jakie czynniki kształtują postawy oszczędzania?

Główne zagrożenia dla oszczędzania

Oszczędności to różnica pomiędzy generowanym dochodem netto, a wydatkami gospodarstwa domowego. W Polsce trudności w oszczędzaniu wynikają z niezwykle wysokich kosztów utrzymania, szczególnie w miastach w porównaniu do niskich zarobków. Dochodzi do tego ogromny klin podatkowy dla samozatrudnionych, czy osób wykonujących obowiązki zawodowe w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilnoprawne. Aktualna polityka sprowadza się do powiększania tego klina, też przez opłaty pośrednie. Inne czynniki wpływające na oszczędzanie to trendy społeczno-ekonomiczne (zachęcające wyraźnie do konsumpcji tu i teraz), psychologiczne (oszczędzanie to wyrzeczenie, a ludzie unikają cierpienia), demograficzne (ogromne trudności sprawia oszczędzanie w dużych ośrodkach miejskich).

Raporty potwierdzają tendencję

Z raportu TNS Polska przygotowanego dla Związku Banków Polskich wynika, że 75% posiadaczy rachunków osobistych w ogóle nie oszczędza, a 25% stara się to robić, ale z różnym skutkiem, rzadko regularnie. Do oszczędzania zniechęcają również niskie stopy procentowe, które obowiązują w krajowej gospodarce od ponad dziesięciu lat.

Jak zatem przeciwstawić się tym negatywnym tendencjom?

Oszczędności można zwiększyć przez zwiększenie zarobków i jednocześnie ograniczenie domowych wydatków. Warto również nawet niewielkie środki przeznaczać na lokaty krótkoterminowe, czy strukturyzowane powiązane częściowo z rynkiem kapitałowym. Niektóre gospodarstwa domowe łączą oszczędności z bliskimi, aby otrzymać negocjowane oprocentowanie w bankowości premium.

Author:

Komentarze wylaczone

    Komentowanie zakończone dla tego artykułu.