Nasza Kasa

Nasza klasa dla bogatych

yoko_tag_headline lokaty-krótkoterminowe

Jakie czynniki kształtują postawy oszczędzania?

650 dni temu

W teorii ekonomii racjonalne inwestowanie wynika z oszczędzania, a nie kredytowania, ponieważ wymusza lepsze dopasowanie warunków lokowania środków. Przy tanim kredycie i zalewie pieniądza do gospodarki struktura inwestycyjna zmienia się na bardziej spekulacyjną, a nie związaną z budowaniem prawdziwej wartości. Jakie czynniki kształtują postawy oszczędzania?

Główne zagrożenia dla oszczędzania

Oszczędności to różnica pomiędzy generowanym dochodem netto, a wydatkami gospodarstwa domowego. W Polsce trudności w oszczędzaniu wynikają z niezwykle wysokich kosztów utrzymania, szczególnie w miastach w porównaniu do niskich zarobków. Dochodzi do tego ogromny klin podatkowy dla samozatrudnionych, czy osób wykonujących obowiązki zawodowe w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilnoprawne. Aktualna polityka sprowadza się do powiększania tego klina, też przez opłaty pośrednie. Inne czynniki wpływające na oszczędzanie to trendy społeczno-ekonomiczne (zachęcające wyraźnie do konsumpcji tu i teraz), psychologiczne (oszczędzanie to wyrzeczenie, a ludzie unikają cierpienia), demograficzne (ogromne trudności sprawia oszczędzanie w dużych ośrodkach miejskich).

Raporty potwierdzają tendencję

Z raportu TNS Polska przygotowanego dla Związku Banków Polskich wynika, że 75% posiadaczy rachunków osobistych w ogóle nie oszczędza, a 25% stara się to robić, ale z różnym skutkiem, rzadko regularnie. Do oszczędzania zniechęcają również niskie stopy procentowe, które obowiązują w krajowej gospodarce od ponad dziesięciu lat.

Jak zatem przeciwstawić się tym negatywnym tendencjom?

Oszczędności można zwiększyć przez zwiększenie zarobków i jednocześnie ograniczenie domowych wydatków. Warto również nawet niewielkie środki przeznaczać na lokaty krótkoterminowe, czy strukturyzowane powiązane częściowo z rynkiem kapitałowym. Niektóre gospodarstwa domowe łączą oszczędności z bliskimi, aby otrzymać negocjowane oprocentowanie w bankowości premium.

Site Owner

,

Lokaty krótkoterminowe.

2282 dni temu

Wśród wielu rodzajów lokat bankowych na rynku usług finansowych dostępne są lokaty krótkoterminowe. Czy charakteryzują się lokaty krótkoterminowe?

Każdy bank wśród swoich ofert różnego typu ofert lokat bankowych ma oferty krótkoterminowe. Lokaty krótkoterminowe to lokaty zawierane na okres do jednego roku. Lokata krótkoterminowa może być zwierana nawet na jeden dzień. Lokaty krótkoterminowe mogą być odnawialne bądź nieodnawialne. Z reguły jednak lokaty bankowe zawierane na tak krótki okres czasu są zawierane jako lokaty odnawialne, wtedy bowiem nie ma potrzeby częstej ingerencji w lokatę ze strony klienta. Na stronach internetowych znajdziemy bardzo wiele rankingów dotyczących zestawienia najlepszych lokat zawieranych na krótkie terminy. To na jaki czas wybierzemy lokatę zależy tylko i wyłącznie od naszych potrzeb w danym momencie. To osoba zakładająca lokatę musi wiedzieć na jaki okres chce zamrozić swoje pieniądze. Zasada jest taka, że im dłuższy okres zdeponowania naszych pieniędzy w banku tym większe oprocentowanie lokaty bankowej. Czasami jednak sytuacja zmusza nas do tego, że musimy założyć lokatę krótkoterminową. Przed założeniem lokaty krótkoterminowej trzeba dokładnie przemyśleć na jaki okres czasu możemy ja założyć. Lokaty krótkoterminowe odnawialne to za każdym upływem czasu na jaki została zawarta umowa z bankiem przyrost odsetek. Chcąc obliczyć swoje oprocentowanie z lokaty krótkoterminowej można również skorzystać z kalkulatorów obliczających wysokość oprocentowania. Kalkulatory takie znajdziemy na stronach internetowych. Czasami zdarza się tak, że banki oferują dodatkowe, wyższe oprocentowanie dla osób, które zakładając krótkoterminową lokatę na przykład jednomiesięczną założą dodatkowo rachunek rozliczeniowo- oszczędnościowy w danym banku. Dostępne są również korzystnie oprocentowane lokaty na krótki termin bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Takich ofert warto szukać jeśli chcemy założyć lokatę krótkoterminową. Lokatę krótkoterminową można założyć na jeden dzień , na kilka dni, na jeden miesiąc lub na kilka miesięcy. Czas na który zwieramy lokatę bankowa zależy od tego jakie mamy potrzeby w danym momencie, oraz na jaki czas możemy zdeponować oszczędności.

Site Owner

,