Nasza Kasa

Nasza klasa dla bogatych

yoko_tag_headline oszczędności

Jakie czynniki kształtują postawy oszczędzania?

650 dni temu

W teorii ekonomii racjonalne inwestowanie wynika z oszczędzania, a nie kredytowania, ponieważ wymusza lepsze dopasowanie warunków lokowania środków. Przy tanim kredycie i zalewie pieniądza do gospodarki struktura inwestycyjna zmienia się na bardziej spekulacyjną, a nie związaną z budowaniem prawdziwej wartości. Jakie czynniki kształtują postawy oszczędzania?

Główne zagrożenia dla oszczędzania

Oszczędności to różnica pomiędzy generowanym dochodem netto, a wydatkami gospodarstwa domowego. W Polsce trudności w oszczędzaniu wynikają z niezwykle wysokich kosztów utrzymania, szczególnie w miastach w porównaniu do niskich zarobków. Dochodzi do tego ogromny klin podatkowy dla samozatrudnionych, czy osób wykonujących obowiązki zawodowe w oparciu o umowę o pracę i umowy cywilnoprawne. Aktualna polityka sprowadza się do powiększania tego klina, też przez opłaty pośrednie. Inne czynniki wpływające na oszczędzanie to trendy społeczno-ekonomiczne (zachęcające wyraźnie do konsumpcji tu i teraz), psychologiczne (oszczędzanie to wyrzeczenie, a ludzie unikają cierpienia), demograficzne (ogromne trudności sprawia oszczędzanie w dużych ośrodkach miejskich).

Raporty potwierdzają tendencję

Z raportu TNS Polska przygotowanego dla Związku Banków Polskich wynika, że 75% posiadaczy rachunków osobistych w ogóle nie oszczędza, a 25% stara się to robić, ale z różnym skutkiem, rzadko regularnie. Do oszczędzania zniechęcają również niskie stopy procentowe, które obowiązują w krajowej gospodarce od ponad dziesięciu lat.

Jak zatem przeciwstawić się tym negatywnym tendencjom?

Oszczędności można zwiększyć przez zwiększenie zarobków i jednocześnie ograniczenie domowych wydatków. Warto również nawet niewielkie środki przeznaczać na lokaty krótkoterminowe, czy strukturyzowane powiązane częściowo z rynkiem kapitałowym. Niektóre gospodarstwa domowe łączą oszczędności z bliskimi, aby otrzymać negocjowane oprocentowanie w bankowości premium.

Site Owner

,

Kto najczęściej zaciąga kredyty gotówkowe?

2202 dni temu

Życie na kredyt to bardzo popularny standard spotykany w nowoczesnym społeczeństwie. W pewnym sensie cały system gospodarczy wymusza takie działanie. Jeżeli chodzi o rynek kredytowy, to wyróżnia się tutaj kilka grup docelowych. Kto jednak najczęściej korzysta z krótkoterminowych pożyczek? Wejdź na http://www.kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info kredyt kalkulator.

Główne grupy docelowe współczesnego rynku kredytowego

Kredyty gotówkowe wpisują się szczególnie w potrzeby osób o średnich dochodach, które dużo wydają na produkty typowo konsumpcyjne. Bardzo dobrze rynek kredytów gotówkowych wspiera ludzi posiadających, np. problemy z oszczędzaniem. Brak oszczędności w budżecie gospodarstwa domowego wymusza naturalnie wykorzystanie pożyczki gotówkowej. Wiele osób uzupełnia wydatki zdrowotne, np. pobyt w szpitalu, okolicznościowe, np. wesela, wycieczki zagraniczne właśnie kredytami. Poza tym mnóstwo działalności gospodarczych ze sklepami internetowymi na czele promuje konkurencyjne warunki kredytów konsumpcyjnych. Współcześnie ludzie wydają większość dochodów na standardowe utrzymanie. Niektórym gospodarstwom ciężko sfinansować dodatkowy zakup bez wzięcia kredytu. Im bardziej uproszczone procedury jego uzyskania, tym większa szansa na odnalezienie kredytobiorcy. Sporo osób zaciąga również krótkoterminowe zobowiązania w celu budowania pozytywnej, długoterminowej historii kredytowej. Dzięki pozytywnej historii kredytowej można w perspektywie uzyskać jeszcze większe kwoty pożyczek lub nawet kredyt hipoteczny. Słaba historia kredytowa niemożliwa efektywne poruszanie się na rynku kredytowym. Dobrze też kredyty radzą sobie wśród osób polujących na promocje. Kredyt pozwala sfinansować większy zakup, a później jeszcze na nim zarobić. Pożyczki krótkoterminowe zaciągnięte na atrakcyjnych warunkach to racjonalna dźwignia finansowa stosowana często w różnorodnych inwestycjach.

Kredytowanie potrzeb można zamienić w efektywną strategię finansową

Kredyty gotówkowe dobrze radzą sobie w społeczeństwie. Można je wydawać na produkty, usługi czy po prostu zastosować je podczas inwestowania. To bardzo dobra perspektywa. Warto mieć w każdym razie dostęp, nawet do minimalnego kredytowania na uczciwym rynku bankowości detalicznej, ponieważ w nagłych wypadkach to jedyna szansa ratunku gospodarstwa domowego.

Site Owner

,

Lokaty krótkoterminowe.

2282 dni temu

Wśród wielu rodzajów lokat bankowych na rynku usług finansowych dostępne są lokaty krótkoterminowe. Czy charakteryzują się lokaty krótkoterminowe?

Każdy bank wśród swoich ofert różnego typu ofert lokat bankowych ma oferty krótkoterminowe. Lokaty krótkoterminowe to lokaty zawierane na okres do jednego roku. Lokata krótkoterminowa może być zwierana nawet na jeden dzień. Lokaty krótkoterminowe mogą być odnawialne bądź nieodnawialne. Z reguły jednak lokaty bankowe zawierane na tak krótki okres czasu są zawierane jako lokaty odnawialne, wtedy bowiem nie ma potrzeby częstej ingerencji w lokatę ze strony klienta. Na stronach internetowych znajdziemy bardzo wiele rankingów dotyczących zestawienia najlepszych lokat zawieranych na krótkie terminy. To na jaki czas wybierzemy lokatę zależy tylko i wyłącznie od naszych potrzeb w danym momencie. To osoba zakładająca lokatę musi wiedzieć na jaki okres chce zamrozić swoje pieniądze. Zasada jest taka, że im dłuższy okres zdeponowania naszych pieniędzy w banku tym większe oprocentowanie lokaty bankowej. Czasami jednak sytuacja zmusza nas do tego, że musimy założyć lokatę krótkoterminową. Przed założeniem lokaty krótkoterminowej trzeba dokładnie przemyśleć na jaki okres czasu możemy ja założyć. Lokaty krótkoterminowe odnawialne to za każdym upływem czasu na jaki została zawarta umowa z bankiem przyrost odsetek. Chcąc obliczyć swoje oprocentowanie z lokaty krótkoterminowej można również skorzystać z kalkulatorów obliczających wysokość oprocentowania. Kalkulatory takie znajdziemy na stronach internetowych. Czasami zdarza się tak, że banki oferują dodatkowe, wyższe oprocentowanie dla osób, które zakładając krótkoterminową lokatę na przykład jednomiesięczną założą dodatkowo rachunek rozliczeniowo- oszczędnościowy w danym banku. Dostępne są również korzystnie oprocentowane lokaty na krótki termin bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. Takich ofert warto szukać jeśli chcemy założyć lokatę krótkoterminową. Lokatę krótkoterminową można założyć na jeden dzień , na kilka dni, na jeden miesiąc lub na kilka miesięcy. Czas na który zwieramy lokatę bankowa zależy od tego jakie mamy potrzeby w danym momencie, oraz na jaki czas możemy zdeponować oszczędności.

Site Owner

,