Wymarzona aplikacja do kredytów gotówkowych…

Poniższy artykuł będzie próbą popuszczenia wodzy fantazji. Owszem, temat który zostanie w nim poruszony będzie skądinąd poważny, ale… czasami i tak warto pomarzyć. Spróbujmy zastanowić się, jak wyglądałaby nasza idealna aplikacja do zaciągania kredytów gotówkowych. Owszem, niektóre aplikacje bankowe udostępniają funkcje, o których będzie tutaj mowa, ale – ze względów bezpieczeństwa – i tak nie zapewniają one możliwości zaciągnięcia zobowiązania w pełnym zakresie.

Pomoc i pełna dokumentacja

Idealna, bankowa aplikacja do zaciągania kredytów gotówkowych, powinna umożliwiać dostęp do szeroko rozumianej pomocy merytorycznej. Najlepiej, jeśli będzie miała ona postać wygodnego czatu (niekoniecznie z opcją transmisji wideo), za pomocą którego można – nawet w czasie rzeczywistym – wesprzeć się fachowym doradztwem kredytowym. Szczytem marzeń byłaby oczywiście możliwość skorzystania z pomocy konsultanta w trakcie podpisywania umowy o kredyt, ale ze względu na częstotliwość odwiedzin, skorzystanie z takiego wsparcia w czasie rzeczywistym raczej nie będzie możliwe.

Druga kwestia to oczywiście dokumentacja, która powinna być przechowywana na serwerze sieciowym, lub też – w formie zabezpieczonych plików – na dysku urządzenia przenośnego. Co ciekawe, rozwiązanie takie (również odnośnie kredytów gotówkowych) jest już praktykowane przez niektóre banki. Wraz z tą funkcją, oferują one również możliwość autoryzacji niektórych czynności bezpośrednio za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Zabezpieczenie autoryzacji

Sama funkcjonalność to jedno, a jej zabezpieczenie – to drugie. Chcąc korzystać z zaawansowanych funkcji zaciągania kredytów online (za pomocą aplikacji) należy również zadbać o bezpieczeństwo użytkownika. Dlatego idealne narzędzie powinno wymuszać przynajmniej dwukrotną autoryzację dostępu do określonych funkcji, a już najlepiej trzykrotną. Mowa tu zwłaszcza o:

  • autoryzowanym odcisku palca (coraz większa liczba urządzeń mobilnych posiada taką funkcję),
  • możliwości autoryzacji za pomocą specjalnego klucza elektronicznego, który powinien być generowany przez stosowny generator zainstalowany w urządzeniu mobilnym.

Możliwość połączenia z innymi podmiotami

Choć w tym przypadku mówimy już raczej o kredytowej fantastyce, to dobre narzędzie umożliwiające zaciąganie kredytów za pośrednictwem dedykowanej aplikacji powinno… być zsynchronizowane z aplikacją pocztową (mailową). Dzięki temu możliwe byłoby wysyłanie przez podmioty trzecie (chociażby pracodawcę) odpowiedniej dokumentacji, która byłaby niezbędna w procesie ubiegania się o kredyt. Najlepiej, jeśli szyfrowano by ją za pomocą autoryzowanego klucza elektronicznego, który zapewniałby maksymalne bezpieczeństwo danych przesyłanych do banku. Krok ten wymagałby jednak określonej standaryzacji cyfrowej, na którą – jak wszyscy wiemy – nikt nie ma pieniędzy i ochoty.

Zaimplementowanie takich rozwiązań z pewnością podniosloby autonomiczność calego systemu i – być może – wyeliminowałoby konieczność spędzania nawet i godzin przy bankowym okienku. Niemniej na chwilę obecną, ich wprowadzenie nie opłaca się (przynajmniej w teorii).

Podsumowanie

Możliwość zaciągania kredytów gotówkowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej, to bardzo wygodne rozwiązanie, z którego warto skorzystać również i dziś. Niemniej można odnieść wrażenie, że liczba dostępnych tutaj funkcji jest wciąż zbyt mała. Tymczasem system ten – niezależnie od swej architektury – powinien zapewniać maksymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo transferu danych.

Related Posts

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.